Полезни материали

3PL и 4PL услуги: какво представляват и как да изберете?

3PL и 4PL услуги: какво представляват и как да изберете?

Терминът 3PL/4PL услуги се използва много често, за да означи разновидност на т. нар. "логистичен аутсорсинг" – възлагане на логистичните дейности на външен доставчик. Решението да се премине към тази концепция на работа може да е продиктувано от различни причини като...

Крос-докинг – същност и предимства

Какво е крос-докинг? Крос-докинг е концепция в логистиката, която се изразява в транспортиране на товарите до крайните клиенти непосредствено след...

Групаж и консолидация

Същност С термина групаж се означава широко разпространената практика в международната логистика за групиране на по-малки товари от различни изпращачи и...