Същност

С термина групаж се означава широко разпространената практика в международната логистика за групиране на по-малки товари от различни изпращачи и последващото им транспортиране до различни получатели чрез единно транспортно средство. Тази услуга е високорентабилна и е подходяща за клиентите, които се нуждаят от превоз на малка пратка, но не са готови да платят самостоятелен транспорт за нея, тъй като това би било много скъпо.

Операцията по съединяване на стоките в единичен групажен товар се нарича консолидация, а противоположната дейност при пристигане на товара и разпределянето на стоките – дегрупиране. Това е много отговорен процес, тъй като по този начин ние транспортираме малки пратки и стоки от различни изпращачи до различни получатели, като се използва единно транспортно средство за всички пратки.

Концепцията за групажа обикновено се извършва от спедиторски компании, специализирани както в сухопътния (автомобилен, железопътен), така и в морския и въздушния транспорт. Спедиторът изпълнява основна функция и неговата задача е много отговорна, тъй като той организира комбинирането на стоките в един товар и съответно носи отговорност при евентуални повреди. Ето защо неговата основна задача е да се увери, че стоките са комбинирани правилно, да съобрази степента на опасност, за да се избегнат грешни комбинации, като например храни и опасни стоки.

Предимствата

Групажът всъщност е най-икономичното решение за всички онези малки пратки, които не биха били достатъчни за завършване на един товар. Има много предимства, като например:

  • Оптимизация на работния процес;
  • Минимизиране на разходите – за доставка, за опаковане, за складови услуги;
  • Ограничаване на риска от загуба и повреда;
  • Подобряване на времето за доставка и товаро-разтоварните операции

Карго Център ООД притежава професионализма да обработва групажни пратки с най-голямо внимание и надеждност, както на национално, така и на международно ниво.

Откривате ли тук вашия случай?
Разберете как можем да ви помогнем на телефон +359 2 956 9455 или на имейл gb.re1713993373tneco1713993373grac@1713993373eciff1713993373o1713993373