3PL и 4PL услуги: какво представляват и как да изберете?

3PL и 4PL услуги: какво представляват и как да изберете?

Терминът 3PL/4PL услуги се използва много често, за да означи разновидност на т. нар. „логистичен аутсорсинг“ – възлагане на логистичните дейности на външен доставчик. Решението да се премине към тази концепция на работа може да е продиктувано от различни...
Крос-докинг – същност и предимства

Крос-докинг – същност и предимства

Какво е крос-докинг? Крос-докинг е концепция в логистиката, която се изразява в транспортиране на товарите до крайните клиенти непосредствено след пристигането им в наш склад. Ако се прилага ефективно на практика, тази услуга свежда до минимум нуждата от допълнително...
Групаж и консолидация

Групаж и консолидация

Същност С термина групаж се означава широко разпространената практика в международната логистика за групиране на по-малки товари от различни изпращачи и последващото им транспортиране до различни получатели чрез единно транспортно средство. Тази услуга е...