Терминът 3PL/4PL услуги се използва много често, за да означи разновидност на т. нар. „логистичен аутсорсинг“ – възлагане на логистичните дейности на външен доставчик. Решението да се премине към тази концепция на работа може да е продиктувано от различни причини като липса на кадрови, технически и други възможности на предприятията самостоятелно да извършват логистичната си дейност; липса на подходящи партньори, които да поемат тази отговорност дългосрочно; икономически съображения на ръководството и др. Сътрудничеството с 3PL/4PL доставчик може да ви помогне да се концентрирате върху основната си дейност, да намалите логистичните разходи поради по ефективното изпълнение на процесите във веригата на доставките, да достигнете до нови клиенти и др.

В зависимост от размера и целите на вашия бизнес 3PL/4PL услугите може да са подходящи за вас. Ето защо тук ви предлагаме повече информация за разликите между двете концепции, ползите от тях и как да намерите дългосрочно решение за вашите доставки.

Какво е 3PL (third-party logistics)?

През последните години логистичните процеси стават все по-комплексни. Преди 3PL (т.нар. договорна логистика) дълго време бизнесите работеха на принципа на 1PL (фирми, които сами транспортират стоката си) или 2PL (производител – превозвач), а днес управлението на веригата на доставките вече е достигнало до 3PL, 4PL, 5PL и т.н.

При 3PL услугите производителят сам извършва надзора на веригата за доставки, но възлага транспортните и логистичните операции на 3PL доставчик (напр. спедиторска компания). Тези доставчици се фокусират върху спедиция, съхранение на стоката, управление на инвентара, митническо посредничество, комплектоване и опаковане, крос-докинг, ИТ-решения и пр. Те обикновено разполагат с голяма партньорска мрежа, чиято материално-техническа база им позволява да са много гъвкави в решенията, които предлагат на клиентите си. Така те могат да ви спестят допълнителни разходи и да ви осигурят максимално бързо обслужване. Освен това с 3PL доставчиците не е необходимо да инвестирате в складови площи и технологии, собствен транспорт и допълнителен персонал.

Какво е 4PL (fourth-party logistics)?

4PL е концепция, при която производителите възлагат на външен доставчик както организацията, така и управлението на своята верига за доставки. Благодарение на този модел производителите могат изцяло да прехвърлят своите логистични процеси на точните професионалисти и така да постигнат по-ефективно управление. 4PL услугите включват логистика, анализ на транспортните разходи, анализ на производителността, успешно управление и координиране на 3PL доставчици, бизнес планиране, управление на инвентара и др.

4PL доставчиците не само извършват много от услугите на 3PL, но също така имат по-голяма отговорност за дългосрочните цели на своите клиенти. При бизнеси, които се занимават с производство, те могат да облекчат процеса на работа, като поемат доставката, дистрибуцията и складирането, така че клиентът да се съсредоточи върху други аспекти на своя бизнес като маркетинг, реклама, продажби и пр.

4PL услугите позволяват по-гъвкаво управление на операциите, тъй като при тях доставката, дистрибуцията, складирането, физическите обекти и информационният поток се управляват от доставчика.

Прилики и разлики

Основната разлика между 3PL и 4PL доставчиците се състоят в нивото на отчетност и контрол, обхвата, гъвкавостта и възможностите. 4PL обработва цялата верига за доставки, докато 3PL се фокусира върху логистиката. Доставчиците на 4PL функционират на ниво оптимизация и интеграция, докато тези на 3PL се фокусират повече върху ежедневните операции (еднократни превози). Както отбелязахме, 4PL компаниите могат ефективно да координират дейността на доставчиците на 3PL.

За разлика от 4PL 3PL доставчиците не се ангажират с управление и организация на цялата верига за доставки. В този смисъл първите изпълняват функцията на доверени съветници и клиентът често разчита в голяма степен на техните консултантски услуги, за да расте и да постига своите бизнес цели. Ето защо доставчиците на 3PL могат да притежават активи като камиони и складове, докато доставчиците на 4PL обикновено не притежават тези активи.

Коя опция е подходяща за вас?

Макар на теория разликата между двете концепции да изглежда елементарна, в практиката тя трудно се усеща, тъй като всяка услуга се появява в отговор на конкретните предизвикателства, които среща клиентът. Това коя концепция на работа ще бъде най-подходяща за вас, зависи от много фактори. На първо място, изборът на най-подходящо решение е обвързано с мащаба на бизнеса ви. Моделът 1PL работи само за много големи фирми, защото е необходим много голям капацитет, за да се поемат разходите по поддръжка и експлоатация на автопарк и материално-техническа база. Услугите на доставчиците на 4PL от своя страна могат да ограничат разходите в тази посока, но само ако приходите покриват „аутсорснатите“ логистични услуги. В този смисъл 4PL услугите ще бъдат по-ефективни за среден до голям бизнес, докато доставчиците на 3PL са по-подходящи за малки и средни предприятия. Ако имате стартиращ или малък до среден бизнес, 3PL услугите ще бъдат по-добрият вариант за вас. Те ще ви помогнат да управлявате складирането и дистрибуцията си, за да можете да се съсредоточите върху маркетинга и продажбите, докато бизнесът ви расте. Въпреки това, ако имате нужда от по-широк набор от услуги за вашата средна до голяма организация, доставчикът на 4PL ще бъде по-подходящ за вас.

Изборът ви зависи и от начина, по който управлявате бизнеса си и къде искате да прекарвате времето си. Някои собственици на бизнес се чувстват най-комфортно, когато участват във вземането на решения във веригата на доставки. Други искат да „аутсорснат“ възможно най-много от своите логистични операции. Това дава свободата на собствениците и персонала да се съсредоточат върху други аспекти на управлението на бизнеса. Ако сте като повечето собственици на бизнес, попадате някъде по средата – искате да сте сигурни, че доставките ви протичат гладко, но нямате време да наблюдавате всеки аспект от тях. Затова имате нужда от доверен партньор, който ще предостави правилното ниво на услуги.

В зависимост от нуждите на нашите клиенти в Карго Център ООД можем да предложим 3PL или 4PL услуги. Свържете се с нас на телефон +359 2 956 9455 или на имейл gb.re1718561712tneco1718561712grac@1718561712eciff1718561712o1718561712