Какво е крос-докинг?

Крос-докинг е концепция в логистиката, която се изразява в транспортиране на товарите до крайните клиенти непосредствено след пристигането им в наш склад. Ако се прилага ефективно на практика, тази услуга свежда до минимум нуждата от допълнително съхранение на стоката в склада. Обикновено стоките, които са най-благоприятни за крос-докинг, са такива в стабилно и постоянно търсене – продукти с голям обем и бързооборотни продукти.

В Карго Център ООД предлагаме крос-докинг при пристигането на камиони по групажните ни линии в Европа. Когато това се случи, ние не съхраняваме товарите на различните клиенти в нашия склад, а ги разпределяме по предварително подготвена схема в зони за сортиране и консолидиране, претоварваме ги на подходящо превозно средство с минимално или никакво задържане и организираме бърза доставка.

Консолидирането се изразява в групирането на стоки, които трябва да бъдат доставени до една и съща или близки дестинации. Обратната алтернатива пък се налага, когато товарите са твърде големи. Тогава може да се приложи деконсолидация – разделяне на товара на по-малки „части“ за по-лесна доставка. Крайният резултат и в двата случая е по-икономична и по-ефективна верига за доставки.

Предимства на услугата

Внедряването на принципа крос-докинг има няколко ключови предимства:

  • Минимизиране на разходите – разходите за съхранение и обработка на инвентара са значително намалени, тъй като стоката прекарва по-малко (или никакво) време в склада;
  • Съкращаване на сроковете за доставка – стоките обикновено достигат крайната си дестинация (т.е. клиента) много по-бързо, което облекчава значително веригата за доставки;
  • Опростяване на работния процес – когато се прилага правилно, тази концепция може да помогне значително при организацията на веригата за доставки.

Крос-докинг операциите в Карго Център обслужват територията на цяла София. При нужда от повече информация, нашият екип винаги е на разположение да ви консултира. Свържете се с нас по телефон +359 2 956 9455 или на имейл gb.re1716042478tneco1716042478grac@1716042478eciff1716042478o1716042478