Документи и проекти

Европейски съюз

Европейски фонд за регионално развитие
Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-1352-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: КАРГО ЦЕНТЪР ООД


Oбща стойност: 42 500.00лв. европейско финансиране и 7 500.00лв. национално финансиране
 


Начало: 21.03.2022 г.


Край: 21.06.2022 г.