Контакти

Свържете се с нас
За всякакви въпроси и запитвания, моля свържете се с нас!

Адрес за кореспонденция:

1614 София Ул. Инж. Борислав Огойски 1 (Товарна гара Горна Баня )

+359 2 956 9502

office@cargocenter.bg

+359 2 956 9455

Административен адрес:

Карго Център ООД
6000 Стара Загора
бул. Славянски 2
БУЛСТАТ: 123754882
Дан. Номер: BG123754882